Kan ik mijn huisdieren besmetten met het coronavirus?

Nee, dit coronavirus kan alleen van mens op mens overgaan. Op 27 maart is bij een kat van een corona patiënt in België het COVID-19 virus aangetoond, dit is een losstaand geval en het is zeer onwaarschijnlijk dat deze kat andere katten of mensen kan besmetten.

Het coronavirus komt eventueel van vleermuizen, kan ik het coronavirus van een dier krijgen?

Eventueel komt dit coronavirus oorspronkelijk van vleermuizen en is het via een andere diersoort veranderd waardoor het mensen kan besmetten, en vervolgens is het nog een keer veranderd zodat het nu ook van mens-op-mens kan overgaan.
Er moeten dus meerdere veranderingen plaatsvinden in een virus om een mens te infecteren, en vervolgens van mens op mens over te kunnen gaan. De kans dat dit nog een keer gebeurt bij jou is verwaarloosbaar.
Het is wel altijd goed om afstand te houden van wilde dieren, maar dat is vooral om ze niet te verstoren in hun natuurlijke gedrag en bacteriële infecties zoals Salmonella of Campylobacter. Salmonella en Campylobacter zijn niet diersoortspecifiek en kunnen meerdere diersoorten (waaronder de mens) infecteren, dat kan dit coronavirus niet.

Er is bij katten toch een ziekte die veroorzaakt wordt door een coronavirus?

Dat klopt, één van de ziektekiemen die niesziekte kan veroorzaken bij katten, kan bij katten soms Feline Infectieuze Peritonitis (=FIP) veroorzaken. Dit een dodelijke ziekte voor katten maar treedt lang niet op bij elke kat die geïnfecteerd is met dit katten coronavirus. Dit virus is alleen voor katachtigen gevaarlijk, en dan geeft het meestal niesziekte en dus heel zelden maar FIP. Dit katten coronavirus is dus niet gevaarlijk voor mensen, net als dat ons mensen coronavirus niet gevaarlijk is voor katten.

Als mijn hond geaaid wordt door iemand met het coronavirus, kan ik dan via mijn hond besmet raken?

In theorie wel, jouw hond is ook een oppervlak net als een trapleuning of een knopje bij een stoplicht. Als iemand besmet is met het coronavirus, in zijn handen niest of hoest, vervolgens jouw hond gaat aaien, daarna aai jij jouw hond en kom je met je vingers aan je neus, mond of ogen, dan kan je via de vacht of de huid van je hond besmet raken.
Dit is wel erg onwaarschijnlijk; mensen met gezondheidsklachten moeten binnen blijven, we niezen en hoesten in onze elleboog en we moeten niet met ongewassen handen aan ons gezicht komen.
Het is dus heel belangrijk dat wij de instructies van het RIVM opvolgen. Hoe lang virusdeeltjes op een oppervlak (of een hond als erop geniest is) infectieus blijven is niet precies bekend. Mensen die ziek zijn, moeten dus niet bij jou of bij je hond in de buurt komen, houdt 1,5 m afstand van elkaar als je buiten bent.

Kan ik mijn hond nog wel uitlaten als Nederland ook in een lock-down gaat?

Ja, in de landen om ons heen waar een lock-down is, mogen honden wel nog uitgelaten worden. Honden kunnen het coronavirus niet krijgen, als de baasjes afstand tot elkaar houden en mensen met gezondheidsklachten niet naar buiten gaan, zit er geen risico aan verspreiding bij het uitlaten.